Wie gebruiken er LTO3 en voor wat?

Steeds meer mensen lijken het supplement LTO3 te slikken. Veel van hen geven aan ADD / ADHD te hebben en hier goed op te reageren. Ook veel hoog sensitieve mensen geven aan er baat bij te hebben.

Met de onderstaande poll willen we het gebruik van LTO3 in beeld leggen. Je kan deze poll ook in de sidebar van de website vinden.

Slik jij al LTO3 of juist niet en zo ja, waarvoor slik je het? Breng hieronder je stem uit en zie de resultaten. Je kunt 1 keer je stem uitbrengen en maximaal 3 antwoorden geven.