Verschillen tussen de 3 ADHD types en hun overlap met HSP


ADHD-I, ADHD-H, ADHD-C, ADD…. of ben ik gewoon HSP’er?

De verschillende typen ADHD uitgelegdVoor veel mensen is het nog altijd onduidelijk wat nu precies de termen ADD, ADHD en HSP inhouden en wat de verschillen en overeenkomsten zijn. Vandaar dit artikel waarin ik je zo duidelijk mogelijk probeer uit te leggen wat deze termen betekenen, waar ze voor staan en wat ze met elkaar gemeen hebben.

Om te beginnen staat ADD voor Attention Deficit Disorder, ADHD voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en HSP voor High Sensitive Person, ook wel bekend als High Sensitive Personality en in het Nederlands als hoog sensitief persoon of simpel verkleind naar hooggevoeligheid.

De namen geven eigenlijk al direct aan dat het bij ADD en ADHD gaat om een “disorder” ofwel een disfunctioneren. Althans zo is het sinds 1987 gedefinieerd in het psychiatrisch handboek de ‘DSM III’ (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Hierin worden alle psychische aandoeningen beschreven met de kenmerken en symptomen die erbij horen zodat psychiaters hun diagnoses officieel kunnen stellen. Het eerste DSM boek werd trouwens al uitgebracht in 1952 en inmiddels zijn we al aangekomen bij de DSM-V die in mei 2013 uitkwam. Steeds meer labels dus ;)

De term HSP (High Sensitive Person/Personality) geeft al aan dat het hier niet om een stoornis of aandoening gaat maar om een karaktereigenschap. Het blijkt dat zo’n 20% van de wereldbevolking hier in meer of mindere mate mee te maken heeft.

 

Welke typen ADHD kennen we?

Er zijn 3 types ADHD. In alle gevallen krijg je de diagnose ADHD. Maar afhankelijk van je kenmerken zul je passen in één van onderstaande types:

 • Type 1, ADHD – I (ADHD inattentive) In het Nederlands zeggen we “ADHD – overwegend onoplettend type“. Dit type noemen we voor het gemak ook wel ADD. Dit omdat er geen sprake is van hyperactiviteit waardoor de H wegvalt. Dit wil helemaal niet zeggen dat iemand met ADD niet druk kan zijn. Het verschil is alleen dat je niet overwegend hyperactief bent zoals in de andere types. De term ADD is eigenlijk afgeschaft maar het praat een stuk makkelijker vind je niet?
 • Type 2, ADHD – H (ADHD hyperactive/impulsive) Dit is in het Nederlands het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Omdat er dus geen sprake is van “Attention Deficit”, maar enkel hyperactiviteit en impulsiviteit wordt dit voor het gemak ook wel eens HD genoemd.
 • Type 3, ADHD – C (ADHD combined) Ofwel het gecombineerde type. Dit is het overwegend onoplettend en hyperactieve type. Dit type ADHD komt het meest voor en wordt in de volksmond eenvoudig ADHD genoemd. Hierbij gaat het dus om zowel de overwegend onoplettendheid als de hyperactiviteit en impulsiviteit. Ben je wel eens druk maar over het algemeen onoplettend dan is de kans groot dat je de diagnose ADHD – I krijgt (ADD) en niet het gecombineerde type. Je valt pas onder dit type 3 als er echt duidelijk regelmatige hyperactiviteit aanwezig is in combinatie met alle kenmerken van type 1.

Het maakt dus niet uit welk type je nu precies bent voor de diagnose ADHD. In alle gevallen krijg je de diagnose ADHD maar afhankelijk van de symptomen die je hebt zal de diagnose  ADHD-I, ADHD-H of ADHD-C worden. Heb ik je aandacht nog? ;) Als je het nog aankunt, lees dan hieronder verder over de verschillen tussen deze ADHD types en hun overlap met HSP.

 

Wat zijn de verschillen tussen deze ADHD types?

Het verschil van ADHD type 1 met type 2 en 3 is dat er bij type 1 (ADD) geen sprake is van voortdurende externe of fysieke hyperactiviteit. Bij type 1 is de hyperactiviteit vooral in de geest aanwezig. Dit kenmerkt zich aan continue in gedachten zijn alsof het brein maar niet wil stoppen. Er is geen rust in het hoofd. Deze personen trekken zich over het algemeen graag even terug door het teveel aan prikkels en informatie moeten verwerken. Ook merk je vaak friemelen en frunniken met spullen.

Type 2 (HD) en 3 (ADHD) uiten de drukte in het hoofd vooral op een hyperactieve manier. Over het algemeen kunnen zij niet stil zitten en staan dus voortdurend op uit hun stoel, lopen heen en weer en praten erg veel en zijn vooral kenbaar aanwezig. Niemand ontkomt aan de aanwezigheid van een ADHD’er type 2 en 3. Denk maar aan Jochem Meyer om een voorbeeld te noemen. Hij lijkt mij duidelijk een ADHD’er type 2 ;)

Sommige mensen denken dat ADD’ers (type I) altijd stille introverte en dromende mensen zijn. Dit is niet waar. Dit is afhankelijk van je karakter en de omgeving waarin je bent opgegroeid. Net als alle mensen kunnen ook deze mensen soms druk en enthousiast zijn.

Ook mensen met ADHD type I (ADD) kunnen dus druk overkomen. Meestal zie je dit in vormen zoals moeilijk kunnen stilzitten zonder iets te doen. Alsof er altijd een gevoel van onrust in de persoon aanwezig is. Er wordt al snel ergens aan gefrummeld. Bijvoorbeeld aan spullen of het haar etc. Ook kun je merken dat ze snel van het één in het ander springen. Zowel tijdens gesprekken als bij het uitvoeren van taken. Dit komt omdat het brein continue met nieuwe gedachtes op de proppen komt. Bij dit type 1 zal je echter geen voortdurende hyperactiviteit opmerken.

Het verschil tussen type 2 (HD) met type 1 (ADD) en 3 (ADHD) is eigenlijk alleen dat deze mensen geen last hebben van concentratieproblemen. Mensen van ADHD type 1 en 3 hebben hier juist wel enorm veel last van en dwalen snel af in gedachten als het onderwerp ze niet 100% boeit. Dit is enorm te merken op school, tijdens gesprekken, op het werk etc. Het is voor hen alsof hun concentratie op de gehele omgeving is gericht en niet op dat ene onderwerp wat op dat moment de aandacht van ze vraagt. Alle prikkels komen dus even hard binnen en dit zorgt geregeld voor heftige overprikkeling waardoor iemand van type 1 en 3 zich erg moe en uit het veld geslagen kan voelen.

 

Verschillen en overeenkomsten tussen de 3 ADHD types samengevat

Om het bovenstaande een beetje te versimpelen zal ik hieronder een opsomming geven met de verschillen en overeenkomsten tussen de ADHD types:

Overeenkomsten type 1 ADHD – Inattentive en type 3 ADHD – Combined
 • Alle prikkels uit de omgeving komen even hard binnen
 • Doorlopend veel drukte en gedachtes in het hoofd
 • Snel overprikkeld
 • Zoekt externe  afleiding
 • Moeite met stil zitten en niks doen
 • Geregeld impulsieve uitspattingen
Overeenkomsten type 2 ADHD – Hyperactive/impulsive met type 1 en 3
 • Op zoek naar externe afleiding
 • Moeite met stil zitten en niks doen
 • Geregeld impulsieve uitspattingen

 

Verschillen ADHD types

Verschillen type 1 ADHD – Inattentive en type 3 ADHD – Combined
 • Type 1 trekt zicht eerder terug terwijl type 3 zich hyperactief zal uiten op de prikkels
 • Hierdoor komt type 1 rustig over terwijl type 3 hyperactief overkomt en niet stil kan zitten en meestal veel praat
Verschillen type 2 ADHD – Hyperactive/impulsive met type 1 en 3
 • Type 2 heeft geen last van concentratieproblemen
 • Type 2 heeft geen last van overmatige overprikkeling

Een uitgebreide lijst met kenmerken van ADD (ADHD – I) type 1 vind je hier en een lijst met kenmerken van ADHD (ADHD – C), type 3 hier.

 

Wat heeft HSP nu met ADD en ADHD te maken?

Nu ik ADHD en ADD besproken heb zal ik vertellen wat hierin de overlap is met HSP. Dit is voor veel mensen de grootste vraag. Vanaf nu zal ik ADHD type 1, 2 en 3 enkel nog gewoon ADHD noemen.

Zoals ik al eerder aangaf is ADHD officieel opgenomen in de DSM V als psychiatrische aandoening. Bij HSP is dit niet het geval en hebben we het puur over een eigenschap die bij veel mensen voorkomt.

Het blijkt dat heel veel mensen die ADHD hebben ook hoog sensitief zijn. Je ziet dit veel in gezinnen en families. De moeder heeft bijvoorbeeld ADD, de vader ADHD. De zoon is hoog sensitief en heeft ADHD, de ene dochter is enkel hoog sensitief en de andere dochter heeft ADD. Het is een mix die in veel families voorkomt. Daarbij is het ook niet zeldzaam dat nog andere labels aanwezig zijn in de familie zoals dyslexie, pdd-nos etc.

Dit komt denk ik ten eerste omdat mensen met HSP en ADHD elkaar aantrekken omdat ze meer op eenzelfde golflengte zitten dan andere mensen. Zo creëer je op zijn beurt ook kinderen met dezelfde eigenschappen.

Maar waarom trekken deze mensen elkaar dan aan en wat hebben ze gemeen? Hierover lees je hieronder meer.

 

De overeenkomsten en verschillen tussen ADHD en HSP

Een hoog sensitief persoon heeft als het ware veel sterkere zintuigen dan de doorsnee mens. Horen, zien, ruiken, proeven en voelen wordt heftiger ervaren. Deze gevoeligheid zorgt snel voor overprikkeling. Klachten die daarmee gepaard gaan zijn vaak vermoeidheid, niet helder kunnen denken, gestrest voelen, slecht kunnen concentreren, geheugen problemen, onrust, spanningen etc.

Mensen met ADHD kennen deze symptomen vaak maar al te goed en hebben net als HSP’ers ook de eigenschap dat prikkels veel harder worden ervaren. Niet zozeer omdat zij sterkere zintuigen hebben maar wel omdat zij alle prikkels even hard binnenkrijgen en daardoor overprikkeld raken.

Het grote verschil tussen ADHD en HSP is, dat iemand met enkel HSP, zich over het algemeen wel goed kan concentreren. Ook hebben zij minder last van continue drukte in het hoofd en chaotisch gedrag. Dit speelt in meer of mindere mate pas op wanneer een HSP’er erg overprikkeld raakt. Pas dan zorgt dit voor onrust en concentratieproblemen. Iets wat een ADHD’er vrijwel altijd ervaart.

 

Eigenschappen bij zowel ADHD als HSP

Andere eigenschappen die zowel voorkomen bij ADHD als bij HSP, die ervoor zorgen dat deze mensen elkaar aantrekken, zie je hieronder:

 • Een sterk gevoel voor rechtvaardigheid
 • Snel mensen doorhebben
 • Veel wegdromen en/of fantaseren
 • Vaak perfectionistisch van aard
 • Staan vaak graag voor anderen klaar
 • Een goed ontwikkelde intuïtie
 • Denken vaak in beelden en plaatjes
 • Vaak erg creatief

Daarnaast zijn het ook vaak de mensen met HSP en ADHD die in hun leven te maken krijgen met depressie, burn-out, angststoornis en dergelijke klachten. Ook dit zorgt ervoor dat zij elkaar beter begrijpen en meer naar elkaar toetrekken.

Een compleet overzicht van HSP kenmerken en meer informatie over HSP vind je hier.

 

Wanneer spreek je nu over ADHD en wanneer over HSP?

Je zult nu begrijpen dat mensen met ADHD en HSP elkaar aantrekken omdat er veel overeenkomsten zijn in de manier hoe zij in de wereld staan. Daardoor zullen ze makkelijker met elkaar kunnen omgaan en kunnen zij elkaar beter begrijpen dan de doorsnee mens. Dit zorgt ervoor dat er al generaties lang nieuwe kinderen worden geboren die vaak zowel ADHD, als hoog sensitieve eigenschappen hebben.

Bedenk je wel dat dit absoluut niet betekent dat iemand met ADHD ook altijd hoog sensitief is en vice versa. In de praktijk zie je deze overlap vaak wel. Zeker als je het op gezins/familieniveau bekijkt. Maar helaas hoor ik ook vaak om mij heen dat er onterecht diagnoses van ADHD worden gesteld terwijl het kind gewoon hooggevoelig blijkt te zijn.

Wil je graag weten of je kind nu juist HSP is of misschien ADHD heeft? Lees dan even verder.

Het verschil tussen HSP en ADHD kun je wel aan een aantal eigenschappen opmerken. Het belangrijkste is de concentratie en aandacht. Wanneer je merkt dat je kind continue afdwaalt, niet goed kan luisteren en snel interesse verliest dan duidt dit in de richting van ADHD, met name op type 1 of 3. Wat je hierbij ook vaak ziet is dat deze mensen continue wisselen van hun bezigheden. Ze gaan ergens mee aan de slag, zien halverwege iets anders om te gaan doen en beginnen daar aan. Eenmaal daarmee bezig komt er weer iets anders in hun hoofd op om te gaan doen en voordat ze het weten zijn ze met 10 dingen gestart maar is er niets afgerond. Dit is ook typisch iets dat bij ADHD hoort.

Heb je het idee dat de concentratie en aandacht over het algemeen goed is, maar blijkt dat het kind zich snel terugtrekt, snel overprikkeld lijkt of uit het veld geslagen en juist hierdoor onrustig en druk wordt en concentratieproblemen krijgt, dan kan dit in veel gevallen door hoog sensitiviteit komen.

Belangrijk vind ik nog wel om te melden dat voeding ook een enorm grote rol kan spelen bij eigenschappen zoals we die kennen van ADHD en HSP. Meer informatie over voeding en voedingstips en diëten bij ADD, ADHD en HSP lees je hier.

En wat is jouw kijk erop? Laat hieronder vooral van je horen in een reactie.

Dit artikel heb ik op 1 februari 2016 herschreven en een update gegeven. Daarom is de datum boven het artikel recenter dan de datums van sommige van de onderstaande reacties.

Ben je opzoek naar handige tips die je leven met ADD, ADHD en HSP heel positief kunnen beïnvloeden? Kijk dan eens op  onderstaande link. Je kunt je hieronder in het invulvak ook even gratis aanmelden met je e-mailadres zodat ik je op de hoogte kan houden van nieuwe informatie, en tips en adviezen kan sturen :)

> 9 waardevolle tips voor je leven met ADD, ADHD en HSP

 Wil Jij Makkelijker Kunnen Leven Met Je ADD, ADHD of HSP?
Meld Je Dan Nu Aan En Ontvang Elke Maandag Gratis Tips en Inspiratie!
+ Nu Direct 2 Leuke Cadeautjes! 


35 gedachtes op “Verschillen tussen de 3 ADHD types en hun overlap met HSP”

 1. Van mijn kinderen zijn er twee die anders zijn. Adhd hoorde ik bij de ene en pdd nos bij de andere. De andere drie kinderen kunnen zich wel iets beter concentreren maar geven ook aan dat ze het lastig vinden. Deze stoornissen komen niet in onze families voor. Ik ben van 1968, ik heb de bof en mazelen gehad rond 6 en 2 jaar. Mijn generatie is erg groot. Hoe ontstaat dan zon deffect ineens bij twee van mijn kinderen?
  Ik vind dat gek, ik heb mij altijd afgevraagd hoe dit nu kan en heb altijd geweten dat er iets van buitenaf de stoorzender moest zijn. Eerst heb ik het bij de verandering van voeding gezocht, later ook daarbij de versnelling in onze maatschappij. Toch ben ik verder gaan lezen en verbanden gaan leggen met de vele vaccinatie cocktails die babys vanaf zes tot acht weken ingespoten krijgen. De bijgevoegde giftige stoffen die zogenaamd niet schadelijk kunnen zijn voor de baby …. Vanaf 1987 werd Adhd opgenomen en beschreven als een disorder. Ah dat is een opvallende datum.
  Mijn generatie kreeg drie keer de dktp, en 1 x de pokkenprik (die is overigens uit het schema verdwenen destijds wegens teveel schade en dodelijke afloop na toedienen) vanaf 1974 kwam hierbij de losse B (bof) M (mazelen) en R (rode hond) Vanaf 1984 werd de BMR als cocktail opgenomen in het RVP. Vanaf die periode zie ik (ook via mijn werk) steeds meer mensen opgroeien met disorders = brain damage?
  Kijk ik nu naar alle verhalen van wanhopige ouders dan moet er wel een causaal verband zijn tussen het ene en het andere. Veel mensen willen dit niet zien en blijven geloven in de goedheid van onze overheid en gaan door met (steeds meer) vaccineren van hun liefste kindjes ter voorkoming van ‘ernstige’ ziektes.
  Ik maak mij grote zorgen als ik kijk hoe de groep groeit met allemaal aandoeningen en stoornissen en hoe de groep slinkt die nergens last van heeft. Het is maar waar je naar wil kijken, doe je eigen onderzoek, neem niet zomaar van alles aan en maak bewust jouw keuze wanneer jezelf kinderen krijgt en voor het eerst naar het CB gaat (overigens niets is nu verplicht, ook het CB niet)
  Ik ga nu verder met het ontstoren van de vaccinaties bij mijn kinderen via de Cease therapie en het inzetten van CBD olie. Opvallend is ook dat beide kinderen HSP zijn, dat is heel mooi en lastig in deze overprikkelde tijd. Ze zijn jammer genoeg ook nog eens extra belast geraakt met een arsenaal aan vaccinaties op zeer jonge leeftijd.

  1. Hoi An,
   Het zal mij persoonlijk niets verbazen als vaccinaties een grote rol spelen in deze aandoeningen. Veel meer kan ik er niet over zeggen maar ook ik heb alle vaccinaties gehad en ook op latere leeftijd met oog op reizen naar het buitenland.
   Mijn idee is dat het een combinatie van de vaccinaties is en de gevoeligheid van je genen en daarbij mogelijk verdere omgevingsfactoren.
   Daar ben je dan mooi klaar mee als je hier gevoelig voor bent.
   Op latere leeftijd kun je van alles doen om je beter en meer in balans te voelen waarbij je kunt denken aan meditatie, yoga, voeding, je slaappatroon, supplementen etc.
   Er zijn ook allerlei mogelijkheden voor het ontgiften van zware metalen. Misschien kun je je daar is in verdiepen.

 2. Prettig artikel om te lezen. Zelf werk ik als een SPV in de GGZ en loop ik ook vaak aan tegen mijn kwetsbaarheden: overprikkeling en perfectionisme met als gevolg impulsiviteit, piekeren en vermoeidheid. Het zoeken naar een goede balans is altijd mijn grootste uitdaging. Zo heb ik mij ook al vaker verdiept in ADHD, ADD en HSP. Een kritische kanttekening die ik wil maken is dat deze verzamelnamen van symptomen te veel een eigen leven gaan leiden. Wat ik belangrijk vind om te melden is dat er geen waarheid bestaat in deze onderwerpen. Een diagnose of karaktereigenschap zijn door mensen bedacht in de context van de westerse maatschappij. In deze maatschappij wordt erg stoornis gericht gedacht. De economische belangen bepalen de snelheid van onze maatschappij die is ingericht op de gemiddelde mens. De buitenbeentjes worden tot een probleem gezien doordat ze niet altijd even aangepast mee kunnen in het ritme van de grote meute. En uiteraard is voeding en sociale gelijkheid ook een belangrijk perspectief om mee te nemen. Niet iedereen krijgt de zelfde kansen om rustig te ontwikkelen. Ik zou deze nuance ook graag terug zien in de artikelen die op internet circuleren.

 3. Sommige dingen in het artikel vind ik eerder stereotypisch en niet altijd correct. Ik heb ADHD-C en integenstelling tot wat het artikel zegt ga je lang niet altijd merken dat ik ADHD heb tijdens een groepsgesprek of dat ik altijd veel praat of dergelijke. Ik ben namelijk een heel verlegen persoon die zich heel vaak niet op haar gemak vind ik sociale situaties (wat vaak voorkomt bij mensen met ADHD) en ga dus heel vaak zwijgen bij zo’n gesprekken. Ook is het helemaal niet zo dat mensen met ADHD meestal erg creatief zijn, ik ben namelijk totaal niet creatief (en er zijn nog een groot aantal mensen die ik ken met ADHD die niet erg creatief zijn), ook denken lang niet alle mensen met ADHD in beelden in plaatjes. Als voorbeeld ik kan dat totaal niet… (en ik ben lang niet de enigste die dat niet kan en ADHD heeft). Wat bijna alle mensen met ADHD wel hebben (en hier niet vermeld staat) is een heel erg groot doorzettingsvermogen. Dit komt doordat veel mensen met ADHD over het algemeen veel tegenslagen etc ervaren door hun ADHD, maar daar mee om leren gaan en leren om te blijven door zetten.

 4. Bedankt voor de heldere uitleg!
  Zelf vraag ik me ook af hoe pms klachten zich hiertoe verhouden. Bij ernstige pms (pmdd) is wel veel aandacht voor depressiviteit maar veel van de kenmerken van ad(h)d herken ik gedurende de pms fase

 5. Wat een helder artikel. Fijn om te lezen. Veel herkenning ook.
  Onze zoon (bijna 9) heeft onlangs na onderzoek een diagnose gekregen; ADHD (type ons onbekend), hooggevoelig en autisme met bijkomende depressieve klachten en angsten. De combinatie ADHD en hoogevoeligheid is dus niet zo vreemd, zoals wij al dachten. Ook met de depressieve klachten en angsten is dit allemaal te rijmen, best wel logisch zelfs.
  Echter de combinatie met autisme erbij maakt het voor ons wel heel moeilijk te rijmen. Het is nog zo vers dat de geadviseerde psycho-educatie nog gepland moet worden, maar ondertussen zitten we ons wel flink af te vragen hoe dit nou mogelijk is.

  Ook bijzonder: op social media kom je haast overal de term HSP tegen. Terwijl de mensen die je tegenkomt in de hulpverlening (onderzoeksbureaus/psychologen/orthopedagogen, noem maar op) deze term niet gebruiken. Wij horen “hoogsensitief” of “hooggevoelig” genoemd worden en hier zou in België verschil in zitten, terwijl in Nederland dit verschil niet wordt gemaakt waardoor natuurlijk verwarring ontstaat.
  Ergens maakt het niks uit. Je bent immers zoals je bent en zo ben je goed. Maar voor de wereld om je heen zoals school als je bijna 9 bent en nog een lange weg te gaan hebt, is het toch wel prettig als je een helder etiketje met bijbehorende gebruiksaanwijzing kunt aanbieden. Hoe doe je dat als er overal met verschillende termen gesproken wordt waardoor bijna een welles-nietes situatie ontstaat?
  Hoe zit het nou met deze 3 termen? Is het gewoon allemaal hetzelfde met wat persoonlijke nuances, of zit ook daar echt verschil in?
  En hoe zou ik dit nou kunnen rijmen met autisme erbij op het etiketje?

  Dit is al een vrij oud artikel, maar wel voor het eerst verhelderend zonder “zweverig” over te komen. Hopelijk is er dus toch nog iemand actief mee bezig die misschien nog wat meer verheldering kan bieden.

  1. Hoi Ilse,
   De termen HSP, hooggevoelig en hoogsensitief verwijzen allemaal naar hetzelfde. HSP is overigens niet een officiele psychiatrische diagnose die je kunt krijgen. Het is naar mijn weten dan ook niet opgenomen in de DSM-V waar je alle psychische en psychiatrische labels kunt vinden.
   Tussen autisme en HSP is erg veel overlap. Veel mensen weten soms niet of ze nu HSP zijn of toch licht autistisch of beide.
   Je zou het als een spectrum kunnen zien waarbij HSP links van het spectrum zit en traditioneel autisme aan de rechterkant. Daartussen zitten dan allerlei labels zoals PDD-NOS, asperger etc. Daarnaast komt ADHD/ADD maar ook dyslexie veel in overlap voor.
   Meer informatie over HSP en de kenmerken van HSP kun je hier vinden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar top