Korte termijn geheugen - Maak je hoofd leeg
Tips | ADD | ADD en ADHD | ADHD | Het brein | John Loporto

Hulp bij het korte termijn geheugen – Tip voor ADD’ers en ADHD’ers

Maak ruimte in je hoofd

Korte termijn geheugen - organiseer je brein ADD ADHD
Korte termijn geheugen – Maak je hoofd leeg met deze tip van John Loporto

De onderstaande mail van John Loporto, schrijver van ‘The Davinci Method’, kreeg ik eerder in mijn mailbox. Het is een handige tip voor mensen die stress ervaren door alle dingen die ze moeten onthouden. Denk aan al die kleine, maar toch belangrijke, verantwoordelijkheden zoals afspraken, klusjes, de boodschappen, to-do’s, de administratie, het gaat maar door. Maar denk ook aan de leuke dingen die je juist niet wilt vergeten.

Een typisch kwaaltje van ADD’ers en ADHD’ers is dat ze dit soort taken nogal eens vergeten. Tja, ons korte termijn geheugen is nu eenmaal niet optimaal en neurotisch rondlopen om alles maar te onthouden wil je ook niet. Dus besteed dat korte termijn geheugen gewoon uit.

Deze methode zorgt ervoor dat je minder stressin je hoofd ervaart omdat je niet alles meer krampachtig hoeft te onthouden. Zo is je hoofd leger en kun je je richten op de grote dingen die jij echt belangrijk en leuk vindt. Je kunt de kleine taken of ideeën als het ware ‘veilig’ vergeten zonder dat het consequenties heeft. Je kunt namelijk altijd je ‘geheugen’ lees: lijstje raadplegen. Zeker nuttig dus voor mensen met ADD en ADHD

Onderaan de Engelse tekst uit de e-mail vind je de Nederlandse vertaling. Verder op de pagina schrijf ik wat ik zelf doe om mijn hoofd zo leeg mogelijk te houden.



Hoe je je korte termijn geheugen uit handen geeft – Email John Loporto

Klik hier om John Loporto's email open te schuiven…

Want to know how to easily keep track of the little things while you’re coming up with the BIG ideas? Read on …

How to be Organized DaVinci Style

DaVinci types have a difficult time with short-term memory. We tend to fill it with tons of visual imagery and thoughts. Albert Einstein for example was known for his remarkably poor short-term memory. He would be walking through campus and stop in his tracks, realizing he had forgotten where he was ‘supposed’ to be going. He didn’t even remember his own phone number. When pressed on why, he retorted, “Why occupy my mind with information that I can look up in the phone book?”

Instead of filling his short-term memory with all the business of society, Einstein kept his short-term memory unfettered, allowing him to solve bigger problems. He would fill up his short-term memory with the vast imagery of his dreamlike cognitive process. I bet you do too.

When you fill up your short-term memory with all kinds of BIG ideas, there’s no room for stuff like, “pay the phone bill”, “go to the dentist at 3:30”, “submit your paper by noon, Thursday”. You need something to replace your short-term memory. Something to stand in its place and do what short-term memory does for “normal types” who aren’t occupying their minds with BIG ideas. That something is actually quite simple, effective and easy for you to have.

Michael Douglas explains that secret something (the key to DaVinci effectiveness) quite simply, “It’s all about making lists, and crossing things off.” That’s right. All you have to do is make a list of EVERYTHING you have to remember to do. Get it out of your mind and onto your list. Then first thing, every day, look at your big list and make a smaller list of everything you must get done today. Get in the habit of checking your list every hour.

Once you’ve developed this habit, your short-term memory is liberated and you will be reminded every hour what it is exactly you’re forgetting to do. Now every time something comes your way that you need to remember, just add it to your trusty list and “forget about it.” Your list will remind you later, and your mind will be free to space-out, have fun and play with BIG ideas, instead of feeling stress over being responsible for remembering every little thing.

You see, it’s the Neurotic DaVincis who force their minds to be vigilant and remember every little thing “to do”, while the Creative DaVincis let their minds play and be creative and allow something outside their mind to play taskmaster.
This is just one of many ways to free up your mental resources and eliminate stress so you spend more time working on the creative ideas that truly move you and make you feel alive. To discover more practical tips for freeing up your mind and unlocking the genius behind your DaVinci type personality–and quite possibly joining the ranks of the world’s most successful people–then check out this radical new book ‘The Davinci Method’







Nederlandse vertaling

Klik hier om de Nederlandse vertaling van de e-mail te lezen...

Wil je weten hoe je gemakkelijker de kleine dingen kunt bijhouden in je leven zodat je je meer kunt bezig houden met de GROTE ideeën? Lees dan verder …

Hoe organiseer je jezelf in de DaVinci Style

DaVinci-types hebben een moeilijke tijd met het kortetermijngeheugen. We vullen het meestal met ontelbare visuele beelden en gedachten. Albert Einstein stond bijvoorbeeld bekend om zijn opmerkelijk slechte kortetermijngeheugen. Hij zou door de campus lopen en ineens stil gaan staan, zich realiserend dat hij was vergeten waar hij heen ging. Hij herinnerde zich niet eens zijn eigen telefoonnummer. Wanneer mensen hem vroegen waarom niet, antwoordde hij: “Waarom zou ik me brein vullen met informatie die ik in het telefoonboek kan opzoeken?”

In plaats van zijn kortetermijngeheugen te vullen met alle maatschappelijke activiteiten, hield Einstein zijn kortetermijngeheugen onbelemmerd, waardoor hij grotere problemen kon oplossen. Hij vulde zijn kortetermijngeheugen met de enorme beelden van zijn droomachtige cognitieve proces. Ik wed dat jij dat ook doet.

Wanneer je je kortetermijngeheugen volledig vult met allerlei GROTE ideeën, is er geen ruimte meer voor kleine dingen als: “betaal de telefoonrekening”, “ga naar de tandarts om 3:30”, “stuur je formulier in voor donderdagmiddag”. Je hebt iets nodig waar je je kortetermijngeheugen mee kunt vervangen. Iets om op zijn plaats te staan ​​en te doen wat het kortetermijngeheugen doet voor “normale types”, die hun geest niet bezig houden met GROTE ideeën. Dat iets is eigenlijk vrij eenvoudig, effectief en gemakkelijk voor je om te hebben.

Michael Douglas legt dat geheime iets (de sleutel tot de effectiviteit van DaVinci) vrij eenvoudig uit: “Het draait allemaal om het maken van lijstjes en het afstrepen van dingen.” Inderdaad, het enige wat je hoeft te doen is een lijst maken van ALLES wat je moet onthouden om te doen. Haal het uit je hoofd en zet het op je lijst. Kijk dan aan het begin van de dag naar je grote lijst en maak een kleinere lijst van alles wat je vandaag moet doen. Maak er een gewoonte van om je lijst elk uur te controleren.

Zodra je deze gewoonte hebt ontwikkeld, word je korte-termijngeheugen bevrijd en wordt je er elk uur eraan herinnerd wat je precies vergeet te doen. Telkens wanneer er iets op je pad komt dat je moet onthouden, voeg je het gewoon toe aan je vertrouwde lijst en mag je het veilig vergeten. Je lijst herinnert je er later aan en je geest is vrij om de ruimte in te nemen, plezier te hebben en met GROTE ideeën te spelen, in plaats van stress te voelen over het verantwoordelijk zijn voor het onthouden van elk klein dingetje dat gedaan moet worden.

Zie je, het zijn de Neurotische DaVincis die hun geest dwingen waakzaam te zijn en elk klein ding herinneren, terwijl de Creative DaVincis hun geest laten spelen en creatief zijn en toestaan ​​dat iets buiten hun geest de ‘takenmeester’ speelt.
Dit is slechts een van de vele manieren om je geest vrij te maken en stress te elimineren, zodat je meer tijd besteedt aan het werken aan creatieve ideeën die je echt raken en je een levend gevoel geven. Om meer praktische tips te ontdekken om je geest vrij te maken en het genie achter je DaVinci-type persoonlijkheid te openen – en mogelijk toe te treden tot de meest succesvolle mensen ter wereld – bekijk dan dit nieuwe boek: de DaVinci-methode.







Hoe ik mijn korte termijn geheugen een handje help

Ik maak zelf voordurend gebruik van to-do lijstjes. Zodra iets me te binnen schiet schrijf ik het direct op. Sinds ik dat doe is mijn hoofd een stuk meer opgeruimd. Ongelooflijk eigenlijk hoeveel stress het me gaf toen ik dagelijks geficseert rondliep met alles wat ik niet ‘mocht’ vergeten omdat het nou eenmaal belangrijk is en gedaan moet worden.

Soms zijn het gewoon dagelijkse dingen zoals boodschappen, een telefoontje, een mailtje, de was en ga zo maar door. Maar vaak zijn het ook dingen die ik wel leuk vindt die ik gewoon niet wil vergeten. Zodra ik het opschrijf geeft dat zoveel ruimte in mijn hoofd. Ik kan als het ware verder met waar ik mee bezig was zonder bang te zijn dat ik over 20 seconden alweer vergeten was wat ik nou ook alweer wilde doen.



Wat doe jij om je geest opgeruimd te houden?

Probeer het eens voor jezelf. Schiet je iets te binnen wat je moet doen, schrijf het op en hou je hoofd leeg. Zo belast je je hoofd minder zonder dat je er stress over hoeft te ervaren. Je kunt het nu immers veilig vergeten zonder consequenties. Kijk zo nu en dan gewoon even op je lijstje en zie wat je nog moet doen. Streep af wat je al gedaan hebt en weer ga weer door. Het is niet moeilijk en het heeft echt een hele positive invloed op je stresslevel. Je

Ik ben benieuwd hoe jij je dagelijks leven organiseerd en of je veel last hebt van je kortetermijngeheugen? Heb je misschien zelf nog tips of ervaringen om je hoofd leeg te houden van alle dagelijkse dingen?

Laat hieronder in de comments zeker van je horen…

Meer over John Loporto en zijn super inspirerende boek ‘The Davinci Method’ vind je via onderstaande link:

> Inspirerende video John Loporto + zijn boek ‘The Davinci Method’

Gelijkaardige berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 Commentaar

 1. En dan de hele dag druk zijn met je lijstje…. Aan het einde van de dag trots op alles wat er is gelukt…. En dan de belangrijke dingen niet gedaan hebben, terwijl ze wel op het lijstje stonden…. Zo’n blinde vlek….

  1. Hoi,
   Probeer niet te veel druk op jezelf te zetten en trots te zijn op de dingen die je wel doet.
   Voor mij is het zo dat er de hele dag dingen in me opkomen die ik wil doen (en niet wil doen natuurlijk haha). Zodra ik het opschrijf kan ik het loslaten. Ik weet immers dat ik altijd mijn lijstje erbij kan pakken en hoef ik m’n korte termijn geheugen niet te belasten. Dat is meer de kern van de tip. Dat je je hoofd wat leger kan maken.
   Succes in ieder geval.

  2. Tegenwoordig hebben we allemaal een telefoon met agenda, als ik iets moet doen noteer ik dat meteen in mijn agenda op het moment dat ik er ook tijd voor heb. In plaats van noteren op een to-do lijst plan ik het dus meteen in. Een voorbeeld: Mijn vriendin vraagt in de avond of ik even achter een offerte aan wil bellen. Dan pak ik de agenda app op mijn telefoon en kijk ik waneer ik daar tijd voor heb, bijvoorbeeld morgen om 11uur. Dat noteer ik in mijn agenda en ik zet meldingen aan. De volgende dag krijg ik dus om 11uur een melding en heb ik meteen tijd om het telefoontje te plegen. Dit heeft me een maand gekost om aan te wennen maar sindsdien heb ik nooit meer problemen met taken vergeten.

  1. Hoi Marja,
   Daar ga ik iets op proberen te verzinnen. Ik zal ook eens kijken naar een optie om de pagina te laten voorlezen. Daar zijn plug-ins voor. Ik zal er eens induiken.
   Overigens is bij dit artikel de helft een Nederlandse vertaling hoor ;) Dat heb ik gedaan omdat niet iedereen Engels kan.
   Lijstjes kunnen wel echt van enorme waarde zijn. Ik snap je gevoel maar het neemt wel echt chaos uit je hoofd weg. Natuurlijk blijven we AD(H)D’ers en zal ons hoofd altijd druk zijn maar het kan heel neurotisch voelen om alles in je hoofd te moeten onthouden. Waarschijnlijk vergeet je dan ook het merendeel en wordt je daar weer gefrustreerd over. De tip zoals John Loporto het in zijn email beschreef vind ik wel een goeie optie. Maar ieder zijn ding.